Dr. Emine Özel Taşhan

1977 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, İngilizce hazırlık ve orta okulu Kültür Koleji’nde, lise öğrenimini Ataköy Lisesi’nde tamamladı.

Üniversite eğitimini 1995-2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisasını 2002-2008 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği’nde tamamladı.

Devlet Hizmet Yükümlülüğü nedeni ile 2008-2010 yılları arasında Kastamonu-İnebolu İlçesinde görev yaptı.

Halen İstanbul Emine Özel Taşhan Muayenehanesi’nde Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Uzmanlık Tezi: 1. Trimestr gebelik kayıplarında insülin rezistansı ve ilişkili klinik bulgular.

02.07,2012 -31,12,2012 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi ÜYTE eğitim merkezinde Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi almış ve sertifika almıştır.

İlgi Alanları: İnfertilite, Genel jinekoloji & obstetri, onkoloji.

Katıldığı kongre ve Kurslar:

1) “3. Uluslar arası Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Kongresi” (2003- Ankara)

2) “Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve

Fetal Görüntüleme Kursu” (2003-İstanbul)

3) “PCOS Current Concepts Treatment & Ovulation İnduction

İnternational Symposium” (2003-Antalya)

4) “4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi” (2004-İstanbul)

5) “IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp&Perinatoloji Kongresi” (2004-İstanbul)

6) “TJOD Ürojinekoloji Kursu” (2004- İstanbul)

7) “3. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi” (2005-İstanbul)

8) “TJOD 5. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongres”‘ (2006-Antalya)

9) “EMAS 7th European Congress Of Menopause” (2006- İstanbul)

10) “Cerrahpaşa Tüp Bebek Ve Üreme Endokrinolojisi Günleri” (2006-İstanbul)

11) “2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi Ve İnfertilite Kongresi” ( 2006- Antalya)

12) “Anovulasyon için Ovulasyon İndüksiyonu ve ART için Kontrollü

Ovarian Stimulasyon Kursu” (2006- Antalya )

13) “Menopozda Güncel Tedavi Yaklaşımları Konulu Kurs”

(Turkısh Society Of Menopause and Osteoporosis 2006-İstanbul )

14 ) “TJOD İstanbul Şubesi 1. Düzey Obstetrik Ultrasonografi

Teorik Kursu” (2007-İstanbul)

15) Haseki E.A.H Kadın H ve Doğum Kliniği – “Jinekoloji ve Obstetride

Ultrasonografi Kullanımı Sempozyumu” (2007-İstanbul)

16) “6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive

Medicine”‘ (2007-Antalya)

17) “Cerrahpaşa Kadın Doğum Ve Tüp Bebek Günler” (2007-İstanbul)

18) “XXI European Congress Of Perinatal Medicine” (2008-İstanbul)

19) “TJOD 7. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi” (2009-Girne KKTC).